Tư vấn

  • Coi tuổi mạng và năm sinh theo mạng ngũ hành

    Khái niệm Ngũ hành đã xuất hiện từ rất sớm trong lịch sử phương Đông. Đây là năm dạng vật chất phổ biến trong tự nhiên là Kim (kim loại), Thuỷ (nước và chất lỏng nói chung), Mộc (cây cối), Hoả (lửa) và Thổ (đất đai)...

0