Giới thiệu

CÔNG TY CỔ PHẦN KIẾN TRÚC XÂY DỰNG KHÔNG GIAN VIỆT, được Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hà Nội cấp giáy phép kinh doanh số :0103021794 ngày cấp 15 tháng 1 năm 2008.

1.Các ngành nghề kinh doanh :

- Tư vấn, thiết kế quy hoạch , kiến trúc , nội ngoại thất: đối với công trình xây dựng dân dụng, công nghiệp;

- Tư vấn, thiết kế cấp điện hạ áp: đối với các công trình xây dựng dân dụng;

- Tư vấn, thiết kế lắp đặt thiết bị điện: đối với các công trình xây dựng;

- Tư vấn, thiết kế kết cấu: đối với công trình xây dựng dân dụng, công nghiệp;

- Tư vấn, thiết kế cấp thoát nước công trình xây dựng;

- Tư vấn, thiết kế công trình đường bộ;

- Tư vấn, khảo sát địa chất công trình;

- Tư vấn, giám sát xây dựng và hoàn thiện loại công trình xây dựng và công nghiệp;

- Tư vấn, giám sát cầu đường loại công trình xây dựng giao thông các cấp không phân biệt vùng;

- Lập và thẩm tra báo cáo kinh tế kỹ thuật, báo cáo đầu tư, dự án đầu tư xây dựng.

- Lập và thẩm tra thiết kế kỹ thuật, thiết kế bản vẽ thi công, tổng dự toán, dự toán công trình;

- Xây dựng, thi công , xây lắp các công trình dân dụng, công nghiệp, giao thông, thủy lợi, cơ sở hạ tầng, khu công nghệ cao, khu chế xuất, khu đô thị, công trình thể thao và văn hóa;

- Xử lý nền móng các loại công trình, san lấp mặt bừng và hoàn thiện các công trình xây dựng;

- Thi công, thẩm tra phòng chống mối;

- Trang trí nội, ngọa thất;

- Dịch vụ lắp đặt điện, nước và kinh doanh các thiết bị về điện, nước, buôn bán các loại đá quý

2. Người đại diện theo pháp luật của Công ty

THS - KTS : Cao Trung Hiếu

Mã số thuế : 0102614626

Tài khoản Công ty : 1020 10000 608314, tại Ngân hàng thương mại cổ phần công thương Việt Nam, chi nhánh Hai Bà Trưng

0